AKTIV

Jasna Dević

JASNA DEVIĆ
dipl. medicinska sestra
Strokovna vodja urgentnega oddelka SB Brežice

PREDMET:
ZDRAVSTVENA NEGA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Tanja Cerjak

TANJA CERJAK
dipl. m. s. in mag. zn.
Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe SB Brežice

PREDMETA:
ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA;
ZDRAVSTVENA NEGA IN NUJNA PRVA POMOČ

Martina Peterlin

MARTINA PETERLIN
univ. dipl. biologinja
Vodja aktiva za naravoslovje
Koordinatorica projekta Ekošola

PREDMETI:
IZRAZOSLOVJE V ZDRAVSTVU;
BIOLOGIJA;
NARAVOSLOVJE;
ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJA

Nadja Ivšić

NADJA IVŠIĆ
univ. dipl. inž. biokem.
Vodja programskega učiteljska zbora
Koordinatorica projekta Dijaki dijakom za varno mobilnost

PREDMETI:
POZNAVANJE BLAGA;
KEMIJA;
NARAVOSLOVJE;
STROKOVNO NARAVOSLOVJE V ZDRAVSTVU;
RAZVRŠČANJE BLAGA;
POZNAVANJE TEKSTILIJ IN DROGERIJE;
POZNAVANJE ŽIVIL;
POZNAVANJE TEHNIČNEGA BLAGA