LITERATURA

Vse učbenike, ki jih dijaki potrebujejo pri pouku, dobijo v ŠOLSKEM UČBENIŠKEM SKLADU. Drugi učbeniki so učbeniki »za na klop«, ki jih dobijo dijaki pri urah pouka kjer predelujejo vsebine iz teh učbenikov.

KEMIJA

BIOLOGIJA

NARAVOSLOVJE

ZDRAVSTVENA NEGA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ

ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA

ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJA